Velkommen!

Online-galleriet finner du i menyen oppe på denne siden. Der kan du finne bilder jeg har malt som er til salgs. Jeg har også galleri, atelier og kafé i Gallerihuset, Verksveien 25 i Skotselv. Her kan du komme på besøk og oppleve maleriene på nært hold, med riktige farger og i riktig størrelse.

The online-gallery can be found in the menu at top of this page. There you can find pictures I have painted, all for sale. I also have a gallery, studio and café in Verksveien 25 in Skotselv, Norway. Here you can visit and experience the paintings up close, with the right colors and in the right size.

Mine tanker om mitt kunstnerskap

Jeg er opptatt av linjer. Lange linjer, bølgende linjer, strømmende linjer, runde linjer eller rette linjer. Dette er noen av linjene vi er omgitt av i naturen, i bygninger, gjenstander eller på veiene vi reiser på. Linjer som fører oss ut i verden, eller hjem til oss selv. Livsveien vår er også en linje. Den strekker seg fra den dagen vi blir født, til den dagen vi ikke er her mer. Jeg prøver å fange linjene og fryse dem, vise dem fram og fortelle hvordan de påvirker oss. 

My thoughts on my art

I´m interested in lines. Long lines, wavy lines, flowing lines, round lines or straight lines. These are some of the lines we are surrounded by in nature, in buildings, objects or the roads we travel on. Lines that lead us out into the world, or home, to ourselves. Our way of life is also a line. It extends from the day we are born, to the day we Are not herre anymore. I try to catch the lines and freeze them, and tell how they affect us.

Vennlig hilsen 
Vigdis Margrethe Løver

Høstutstilling på Gallerihuset 2022

LIVET og LYSET

Åpningsdag Lørdag 5.november,ber KL 12.00-18.00

Søndag. 6.november 12.00-18.00

Onsdag 9.november 12.00-18.00

Torsdag 10. november 12.00-18.00

Lørdag 12. november 12.00-18.00

Søndag 13.november 12.00-18.00

Velkommen inn til utstilling med mine arbeider fra det siste året.

Autumn exhibitioan at "Gallerihuset" våren 2022

Sunday  6.nov 12.00-18.00

Wednesday 9. nov 12.00-18.00

Thursday 10.nov 12.00-18.00

Saturday 12.nov 12.00-18.00

Sunday 13.nov 12.00-18.00

Café and exhibitions all the time.

 

Velkommen inn

Welcome